Штанга то Lка phoneя / пре up toхран and phoneь atя т rubка